För barn & vuxna

Personlig assistans

Personlig assistans för både barn och vuxna utgör en avgörande trygghet i form av skräddarsydd och individanpassad omsorg och stöd.

Ägarens dotter Fredrika (Ika) när hon var liten

Personlig assistans ges på dina villkor!

Välkommen att bli kund hos Ikassistans. Ikassistans har valt att ta emot kunder från denna personkrets då det finns en fördjupad kunskap för just denna personkrets. Vill du bli kund hos oss så är du välkommen att kontakta oss oavsett om du har ett beslut eller inte. Vi bokar då in ett första möte på en plats som du bestämmer och som känns trygg och komfortabel för dig.

Skriva avtal

Ett telefonsamtal till mig ger inga förbindelser. Avtal skrivs först när vi är överens om vilka förutsättningar som behöver uppnås och hur utförandet ska ser ut. Ikassistans har de kunskaper om lagar och regler som förutsätts för att bedriva assistans i enlighet med de regelverk som följer IVOs riktning. 

Som assistansbolag kan det vara svårt att garantera att Försäkringskassan ger rätt till den assistans som den enskilde individen är i behov av men Ikassistans utgår från individens enskilda behov av personlig assistans och förstår fullt ut de behov som en person med intellektuell funktionsnedsättning har. 

Vi finns för dig från start till mål

Vill du byta assistansanordnare? Vi hjälper dig med allt det praktiska från början till slut. Alltifrån att säga upp din tidigare assistansanordnare till att anmäla till Försäkringskassan. Vi fyller i alla blanketter och anställer de assistenter du vill ha med dig. Du behöver kort sagt inte göra något alls – att byta till Ikassistans är enkelt!

Vem har rätt till personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) krävs det att du behöver hjälp med de grundläggande behoven.

LSS gäller för:

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personer med andra varaktiga och stora fysiska eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, vilka förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Nya bestämmelser från om personlig assistans gäller from 1 januari 2023. Se länk;

Socialstyrelsens meddelandeblad