Tryggt & personligt

Om ikassistans

Ikassistans vision är och har alltid varit att bedriva god assistans för barn, unga och vuxna som har behov av personlig assistans enligt LSS Personkrets 1 vilket vi har tillstånd för. 

Vi älskar stranden – mor (ägaren) när dottern var liten

Expertis & passion för personlig assistans

Ikassistans har alltid strävat efter kontinuitet i den personliga assistansen och har som mål att främja detta i sitt uppdrag att tillhandahålla personlig assistans. Ikassistans har både excellent kunskap och långvarig erfarenhet genom att ägaren har en dotter med både fysisk och intellektuell funktionsnedsättning och vet hur det är att leva i hushållsgemenskap med henne och hennes assistenter i princip dygnet runt. 

Förutom den upplevda erfarenheten av att följa dotterns utvecklingen från barn till vuxen har ägaren också en distriktssköterskeutbildning och innehar också en Doktorsgrad i Medicinsk Vetenskap med inriktning habilitering. Detta sammantaget gör att ägaren vet vad som krävs för att tillhandahålla god assistans. Genom sin distriktssköterskeutbildning har ägaren fördjupad kunskap om barns behov och utveckling. Ägaren brinner för att förbättra och förändra för personer med intellektuell funktionsnedsättning och därför har hon fortsatt med sin forskning och forskar idag 50 %. Denna forskning är en tillgång för Ikassistans som alltid har blicken framåt och alltid sätter människan i centrum. Ikassistans har alltid blicken framåt och sätter alltid människan i centrum.

Ägaren Mariannes personliga vision för personlig assistans

Jag startade Ikassistans 2008 efter några år som anställd till min egen dotter hos en annan assistansanordnare med en förhoppning om personnära assistans. Mitt mål med företaget har alltid varit att den personliga assistansen ska vara just personlig med så få förändringar som möjligt i personalstyrkan. För att uppnå detta har jag alltid varit lyhörd för min dotters behov och för de anställdas trivsel på arbetsplatsen. 

collage med bilder från dotterns barndom.

Förändring genom Empati & Engagemang

Jag tror på det personcentrerade företaget som ger en personlig prägel och där alla är måna om varandra, det gagnar alla. Jag har alltid varit nyfiken och alltid värnat om de som inte har möjlighet att göra sin röst hörd så jag bestämde mig för att vidareutbilda mig till distriktssköterska och sedermera forskare med inriktning funktionsnedsättning. Jag sitter också i Expertråd patientfokus Primärvården Skåne där jag är en röst för personer som har svårt för att göra sin röst hörd.

En arbetsledare med blick för allas behov

Michaela Johansson har arbetat som personlig assistent till ägarens dotter sedan starten 2008. Hon är sedan 3 år tillbaka arbetsledare och sköter en del administrativa uppgifter. Michaela har god blick för brukarens behov och för de anställdas trivsel. Genom många år i företaget har hon tillskansat sig sådan kunskap och erfarenhet som krävs för att driva ett välfungerande assistansbolag och är ägaren behjälplig i utformandet av den personliga assistansen.