Personlig assistans

Vad erbjuder Ikassistans?

Ikassistans AB erhåller personlig assistans inom personkrets 1 enligt 1 § LSS för både barn och vuxna. Assistansen utformas alltid utifrån brukarens behov och hos barn utformas alltid assistansen tillsammans med föräldrarna.


(Ikassistans AB följer kollektivavtal enligt KFO.)


Rätten till personlig assistans ansöker du om hos Försäkringskassan eller i din kommun och vi hjälper givetvis till med ansökan.

 

 

Likväl som integritet och självbestämmanderätt så är personlig kontakt en självklarhet för Ikassistans. Genom att ha levt tillsammans med min dotters assistenter i över 10 år har jag full insikt i hur det fungerar praktiskt och vilka hänsyn som måste tas i det dagliga livet.


Som utbildad distriktssköterska är jag van att se helheten för en persons behov och sörjer för det välfungerande för att kunna leva ett liv som andra. Denna kunskap och erfarenhet har gett mig både en vana att kämpa för min dotters rättighet och en lyhördhet för både brukare och assistenter.Vem har rätt till personlig assistans?

 

För att ha rätt till personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) krävs det att du behöver hjälp med de grundläggande behoven.


LSS gäller för:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga och stora fysiska eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, vilka förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år eller så ska ansökan ha inkommit senast dagen före 65-årsdagen och sedan blivit beviljad. Antalet assistanstimmar får inte utökas efter att personen har fyllt 65 år.

 

Källa: https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-49/documents/2007-114-49_200711429.pdf